เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้

เป็นเรื่องที่หน้ายินดีสำหรับ ครูประถม ที่จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับนักเรียนเพิ่มเข้ามา เพราะโลกของเราทุกวันนี้มีก… อ่านต่อ เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้