fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เกี่ยวกับเรา

ครูประถม.คอม เปิดให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ นำเสนอข่าวสาร ทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนถึงสื่อการสอน เอกสาร ข้อสอบ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการนำเสนอ ข่าวการศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน บุคคลกรทางการศึกษา ทุกสังกัด ทุกระดับ

การ เผยแพร่ ของทางเว็บมีเจตนาเพื่อสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีการจัดจำหน่ายหากท่านพบผู้ใดแอบอ้างชื่อในการนำเสนอข้อมูลโดยเรียกเก็บค่าบริการท่านสามารถแจ้งเรามาได้ทุกช่องทางการติดต่อ

 

อนึงหากทางเว็บเผยแพร่ข่าวที่ไม่เหมาะสม  ไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งให้เราปรับปรุงได้ทันที  ทีมงานไม่มีเจตนาจะ ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากแต่ที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เพราะเห็นว่าสื่อ เอกสาร หนังสือ และคู่มือประกอบหนังสือของแต่ละ เพจ   เว็บไซต์ สำนักพิมพ์หรือแต่ละบริษัท มีประโยชน์ต่อทุกๆท่าน  และช่วยสนับสนุนการศึกษา ดั่งแนวคิดข้อทาง ครูประถมที่ว่า “ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย” และหากพบสื่อที่ทางทีมนำมาเผยแพร่ไม่เหมาะสมหรือไม่อนุญาติให้เผยแพร่ท่านสามารถแจ้งให้ทีมงานถอดถอนออกจากเว็บไซต์ได้ทันที

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณ

ทีมงานครูประถม.คอม

พูดคุยกับคุณประถม.คอม

วันนี้อยากจะมาพูดคุยถึงสำหรับคุณครูที่ต้องการร่วมงานกับทางครูประถม สำหรับท่านที่กำลังมองหาช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่ว่าท่านจะทำวิทยฐานะหรือจะกำลังศึกษา ปริญญาโท ,เอก  หรือปริญญาตรีก็ตาม ท่านสามารถเผยแพร่ผลงานหรือ หากเป็นนักศึกษาที่กำลังหาวิธีการทำเสนอผลงานอาจารย์ เราพร้อมเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และหากทีมงานครูประถมเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สมควรหรือไม่สมควรแต่ประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ติชม การทำงานของเราได้ที่ เพจ ครูประถม.คอม  พิมภาษาไทยค้นหาได้เลย

แสดงความคิดเห็น