เรียนออนไลน์ ป1-6
ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
จุดประสงค์ของผู้จัดทำ
  • แก้ปัญหา นักเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน
  • นักเรียน เรียนร่วม นักเรียน LD การเรียนรู้ช้า
  • แยกสอน เฉพาะเรื่องเรียนที่สับสน เรียนไม่ทัน
  • แก้ปัญหาให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ 100%
  • วิธีใช้งานสื่อบน โทรศัพท์ iphone ipad เหมาะ กับผู้ปกครองทุกๆท่าน
  • แนะนำติชมหรือข้อเสนอแนะ

    เลือกกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ 
    เลือกระดับชั้น