วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาโรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2562

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดอื่นๆ

สมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 332 บาท
    –  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. คนงาน(กลุ่มการพยายาล) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 305 บาท
    –  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

 

 

โรงพยาบาลวารินชำราบ

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี