วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกไฟล์เอกสารมาแล้ว รวม Link ครบเครื่องเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 แนวทางทางการจัดเตรียมเอกสาร

มาแล้ว รวม Link ครบเครื่องเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 แนวทางทางการจัดเตรียมเอกสาร

!!! #มาแล้ว รวม Link ครบเครื่องเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 แนวทางทางการจัดเตรียมเอกสาร กราบขอบพระคุณ คุณครูดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครวรรค์ เขต 2 ที่ได้กรุณานำข้อมูล สารสนเทศต่างๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการจัดเตรียมการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 ต่อไป

1.งานประกันคุณภาพ รอบ4 โรงเรียนวัดหนองตางู
https://drive.google.com/drive/folders/1HYT8rUszs84l3OfZgGnhl7rl3YogJjt4?usp=sharing&fbclid=IwAR19mbHbkJKfKNgNU1HCFVqB7X_DLGgU00Di2Bx42SEws-V6MTcmxJCUPjY

2.คู่มือการประกันคุณภาพ ปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1dUIirUlrNn1-znvLth9XUIkaO1hZcQ45&fbclid=IwAR0QTYUhr-bWp4QIdWibzDlXTrVmlbU7nOtzmibKx-owTWBKr2n0mUUQi7Y

3.SAR ขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open?id=0BzvNc-x4skM3a3FLZnh6LWYtMkk&fbclid=IwAR1cRRCzeE6ZjR0WNk7tP1UQAKwsCflc6rpdWYvOuu3wOQGpgGMeq5pdQYA

4.SAR 2561 โรงเรียนวัดหนองตางู รายบุคคล
https://drive.google.com/open?id=1j7GByFXLMrnpSX28je1Hq5yhvuGqMjaV&fbclid=IwAR3cOpeezyrxSROp-ei-RmOOkDsLTcLaNl6bm7No265WfkFh5SrvG4kicok

5.PLC โรงเรียนวัดหนองตางู
https://drive.google.com/drive/folders/1o2sFG6bCfZI2rvAV1HMnyKnyBBDSao5U?usp=sharing&fbclid=IwAR0ZWHme0uzWQjQQmiHawMWzfmTEkHt-siYwLLQ8Qs-VH9n5SfyfHptOu4E

6.แผนการสอน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1
https://drive.google.com/open?id=1clqp2y0YGgMhF94WzLW3yEbwZh5HQq2A&fbclid=IwAR2_qs7OyymzJpa0LfVBiyQxXp4WarMQUQn9QuQbGZxVw1cV1qQol0M3SlM

7.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=1ry2iaZ53DcAaLK2oS3r-nswwwRrv_uUm&fbclid=IwAR3pFPixON3oa891_tQA-Mb2q1M5jI5WBPmmCzVVL7TL3bVH-UGFeyUAnyk

8.โครงการที่ปริ้นแล้ว
https://drive.google.com/open?id=13DwDC00eaUUG3kXF7MRgFfeNlMdT05g2&fbclid=IwAR3pFPixON3oa891_tQA-Mb2q1M5jI5WBPmmCzVVL7TL3bVH-UGFeyUAnyk

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยม
https://drive.google.com/open?id=1bpxLs6PtmKSytWjRsd8mhUyjWxJusRJO&fbclid=IwAR153L-BkTvJmQR-rc7WC2-XdsDTCLMpqDMVuaSQEK4Z3KUTzVWSYawnxfI

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถมศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1H8L5pdQri6W-5dEDLAy0Z5rLh_JbaPnG&fbclid=IwAR053frFJ4EC0H596BRHIetsKoET_NUiM1vWOTc4qs-e4TlPRIFxwmQGRsY

11.Power Point การประกันคุณภาพรอบ 4 ขั้นพื้นฐานสมบูรณ์
https://drive.google.com/open?id=1UG7sU54o0xOB0TciUi7eJVfF_HER1_1s&fbclid=IwAR0zBztJN6Olj6uBpc8Ac54Bs4q3w5ykff1jsXIVWnn-RD9Sr02ktSDLDQ4

12.แผนพัฒนาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/open?id=1KjE2KXSFc4d8UfeKQXslQJYuVmcdgt4x&fbclid=IwAR0smG34vYVMFUQv9obupzmuxuSN3DMQcApMgSnziKT-7WA05CYwPV7XGCM

13.เอกสารงานประกัน 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1h80zr7pmAvIvtUwKU_puFK8hpj-6cZ5l?usp=sharing&fbclid=IwAR0H1sxVoTw7HeADiPJIA0JJgQccZUngoB_4vMx6koI2Ujah05yGb2wbvko

14.แผนงบประมาณปี 2562
https://drive.google.com/drive/folders/18u8NFiNQk2s6OArRnp0HgCbCZCBRbB_R?usp=sharing&fbclid=IwAR1b-1ixPj7z5xqVwSJ4dgebdICGuClEJFCGQzxPijFJ_JFruqJYiE_OSZ4

15.ไฟล์คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย กดดาวน์โหลดตาม link นี้ได้เลยค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1k2njCl7hM_MSd0EWMlQcSSNxDkYniFL9?usp=sharing&fbclid=IwAR2f0XHpZ2Py8xpyro1G9w5J5RGugtOy3KzcnKblBtgPjGIB1xV2Q4RE7tE

16.ตัวอย่างโครงงาน สรุปโครงการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1_XiQPw9l_0LPtVOktFUi3rw0BroqQdQW&fbclid=IwAR3di91byb13_50S-yLhcXtQe-pckc9k1rnU8IaLv_ECW-XYAFgIrY_6xHQ

17.งานหลักสูตรโรงเรียนหนองตางู
https://drive.google.com/drive/folders/1dvVCnsQVZZhYKsvcbn5WPVnt2EG_aQBG?usp=sharing&fbclid=IwAR1QtY7SJe-PJS44T4uH8znLqQgI_PgiEs6Mqpvsga3GZax_ayxjdNLaNSk

กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ที่ได้ให้ตัวอย่างและแนวทางในการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี