กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. สำหรับครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน

Advertisements
Advertisements

 

ศธ.ใช้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาของบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานสากล

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน
กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน
ในปีการศึกษา 2563 ทางกระทรวงศึกษาธิการมีหลายนโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของปีการศึกษานี้ก็คือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สำคัญ เพราะใช้สื่อสารได้ทั่วโลก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีระดับภาษาที่ดีขึ้น และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งระบบ ด้วยการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานสากล หรือ CEFR
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา กล่าวว่าการที่เราใช้ CEFR ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ในระดับต่าง ๆ ซึ่งคุณครูภาษาอังกฤษก็ระดับ B2 ขึ้นไป ส่วนเด็ก ๆ ก็อยู่ตามชั้นต่าง ๆ ระดับก็จะมีถึง A1,A2,B1 ไปถึง B2 ก็เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งถ้าหากคุณครูทุกคนผ่านเกณฑ์ที่อยู่ในระดับ B2 สามารถนำข้อมูลด้านภาษาอังกฤษได้จริง จึงทำให้มั่นใจว่าการศึกษาไทย โดยเฉพาะภาควิชาภาษาอังกฤษก็จะดีขึ้น
ซึ่งในการแก้ปัญหาระยะสั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาในการพัฒนาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นหากมีการพัฒนาที่เข้มข้นขึ้น และระดับอุดมศึกษาสามารถผลิตบุคลากรครูที่มีความสามารถด้านภาษา และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา ก็จะสามารถใช้ครูไทยเข้ามาเสริมในส่วนนี้ต่อไป
ทั้งนี้หวังว่าภายใน 3 ปี คุณครูที่อยู่ในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะมีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาเผยแพร่ต่อ ส่วนคุณครูชุดใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาก็หวังว่าทางอุดมศึกษาจะมีการพัฒนาเบื้องต้นให้รู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมาตรฐานที่วางไว้ก็ต้องมีความกังวล ซึ่งการที่จะรับคุณครูมาจากต่างชาติเพิ่มขึ้นหมื่นคน ถึง 20,000-30,000 ปัญหาต่าง ๆ ก็จะมีตามมา เนื่องจากครูทุกคนไม่มีความสามารถที่เท่าเทียมกัน รวมไปถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ก็จะต่างกันไป มาตรฐานอันนี้สามารถจับต้องได้แล้วก็เห็นผลในเวลาอันรวมเร็ว
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระยะยาวไปจนถึงปีการศึกษา 2565 โดยมีความคาดหวังว่าการพัฒนาระบบนี้จะทำให้ศักยภาพในการเรียน การใช้ และให้ข้อมูลด้านภาษาอังกฤษ ของผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีเพิ่มมากขึ้น
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/OBQN43gy0HQ
ที่มา https://news.bectero.com/news/170636

Comments are closed.