วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกครูประถมดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ที่นี่

แจกฟรี ไฟล์งานวิจัยชั้นเรียน กว่า 250 เรื่อง คุณครูทุกท่านสามารถดาวโหลดได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน,เรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์, ปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ไฟล์งานจะเป็นเป็นไฟล์ word ที่คุณครูสามารถทำการแก้ไขได้เลย ่เข้ามาดาวโหลดไปใช้งานกันนะคะ

 

วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ
( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือ พฤติกรรมผู้เรียน
โดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู้ มีผู้เรียน ผู้บริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกว้าง หมายถึง การเสาะแสวงหา
ความรู้โดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ >> ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 184 เรื่อง ไฟล์ word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education )หมายถึงการค้นคว้าหา
คําตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะท้อน (Reflective Thinking) การสอนของครูมีลักษณะสําคัญคือ เป็นปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพลัง
ความสามารถของครูและเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา

งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ
<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ ในการกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์
<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>
งานวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่องศึกษาและ แก้ปัญหานักเรียน เขียนภาษาไทย ไม่ถูกต้อง
<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน
<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน

<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

 

 

คุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่อง>

 

 

ที่มา  https://ptschool.thai.ac/

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี