วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกสื่อการสอนดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกัน แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น อ่านออกเขียนได้ 100% โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4 สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

แบบฝึกหัด การสอนภาษาไทยด้วยบันไดทักษะ 5 ขั้น นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ 100% ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย สพป.ขอนแก่น เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ร่วมกับชมรมครูภาษาไทย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยบันได ๕ ขั้น (ห้องเรียนภาษาพาเพลิน) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการย้อนยุค โดยครูจัดการเรียนการสอนไปตามลำดับเนื้อหาอย่างครบถ้วน โดยใช้กิจกรรมแบบบันไดทักษะ ๕ ขั้น คือ

ขั้นที่หนึ่ง หาเรื่องให้สนุก
ขั้นที่สอง แจกลูกสะกดคำ
ขั้นที่สาม อ่านย้ำนำวิถี
ขั้นที่สี่ คัดลายมือให้ถูกวิธี
ขั้นที่ห้า เขียนตามคำบอกทุกวัน

ขั้นที่หนึ่งครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง, เกม , นิทาน , หรือ ของจริง ฯลฯ เพื่อสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่สอง เน้นให้ครูอ่านออกเสียงแจกลูกผันเสียงนำนักเรียน และจากนั้นใน

ขั้นที่สาม ให้นักเรียนเปล่งเสียงอ่านตาม ทั้งคำเดี่ยวและ คำประสม จากนั้น ใน

ขั้นที่สี่ ฝึกคัดลายมือให้สวยงาม และถูกต้องตามรูปแบบตัวอักษรที่กำหนด จากคำที่ฝึกในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง ส่วนในขั้นสุดท้ายคือ

ขั้นที่ห้าให้ฝึกเขียนคำ เขียนคำตามคำบอก เขียนคัดลายมือ และเขียนกลุ่มคำ ตามแบบฝึกในหนังสือ อ่านได้แล้วฝึกเขียนตามคำบอก และเขียนคัดลายมือตามลำดับไปทีละบททีละเดือน จากง่ายไปหายาก

ดาวน์โหลดแบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5ขั้น

ดาวน์โหลด ไฟล์แบบฝึกการสอนภาษาไทย doc รูปแบบไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ จำนวน 5 เล่มคือ

  1. หาเรื่องให้สนุก
  2. แจกลูกสะกดคำ
  3. อ่านย้ำนำวิถี
  4. คัดลายมือให้ถูกวิธี
  5. เขียนตามคำบอกทุกวัน

ตัวอย่างไฟล์แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5 ขั้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี