วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาการวัดและประเมินผลเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา 228 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

     คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 84 คน
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 144 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 1. มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 1. มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. ดำรงตำแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ก. เทียบเท่า
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น 4 โซน ส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น 2 โซน
 2. ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวกในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง 1 โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น
 3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/bangkokeducation และยื่นใบสมัครสอบที่กลุ่มงานประเมินบุคคลการสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี