วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกสื่อการสอนแบ่งปัน รวมไฟล์แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก 50 กว่าสัปดาห์

แบ่งปัน รวมไฟล์แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก 50 กว่าสัปดาห์

แบบฝึกหัดอนุบาล จากโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย  

 • แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
 • แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม
 • แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม
 • แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก
 • แบบฝึกจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย
 • ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ
 • ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • ใบงานอนุบาลลากเส้นตามรอยประ1
 • ใบงานอนุบาลลากเส้นตามรอยประ2
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่7หนูทำได้
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่11 หนูน้อยนักสัมผัส
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่12 กินดีอยู่ดีมีสุข
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่13 วันแม่
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่14 ขยับกายสบายชีวา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่15 ครอบครัวสุขสันต์
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่16 บ้านแสนสุข
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่17 บ้านใกล้เรือนเคียง
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่18 ชุมชนของเรา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่19 อาชีพในฝัน
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่20 แข่งเรือ-ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้ว
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่21 ข้าวมหัศจรรย์
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่22 วันลอยกระทง
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่23 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่24 กลางวัน-กลางคืน
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่25 วันพ่อ
 • ใบงานอนุบาลอนุบาลสัปดาห์ที่26 สัตว์โลกผู้น่ารัก
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่27 ต้นไม้แสนรัก
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่28 วันปีใหม่
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่29 เทพสามฤดู
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่30 วันเด็ก วันครู
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่31 ผักผลไม้
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่32 ดอกไม้สดสวย
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่33 โลกสวยด้วยมือเรา
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่34 สีสันสดใส
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่35 เที่ยวทั่วไทย
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่36 โลกไร้พรมแดน
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่37 เครื่องมือเครื่องใช้
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่38 คณิตคิดสนุก
 • ใบงานอนุบาลสัปดาห์ที่39 วิทยาศาสตร์น่ารู้
 • ใบงานอนุบาลเกมการศึกษาจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ

ดาวน์โหลด รวมไฟล์แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา : โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี