32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

ตรีนุช ให้นโยบาย การตรวจราชการ เน้นการสื่อสาร ทำงานร่วม สะท้อนปัญหา แก้ไขได้ตรงจุด

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” แนะการตรวจราชการ ศธ. ต้องมีเป้าหมายชัดเจน เน้นการสื่อสาร เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสะท้อนปัญหา นำไปสู่การแก้ไขให้ตรงจุด

(20 ธันวาคม 2565) ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2565

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ระดมความเห็น เพื่อให้การตรวจราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอให้มีการตั้งเป้าหมายเรื่องที่จะตรวจราชการให้ชัดเจน เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนกลางต้องมีการสื่อสาร เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสะท้อนปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขให้ตรงจุดอย่างแท้จริง

ที่มา ศธ.360 องศา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news