30 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับชั้น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566  พร้อมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับชั้น ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

 

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

 • รับสมัครวันที่ 12 – 16 ก.พ.2566 จับฉลาก และประกาศผล วันที่ 19 ก.พ.2566 มอบตัว วันที่ 26 ก.พ.2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 12 – 16 ก.พ.2566 ประกาศผล และรายงานตัว 19 ก.พ.2566 มอบตัว 26 ก.พ.2566

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 

 • รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) 

 • ยื่นความจำนง 29 มี.ค. – 4 เม.ย.2566 ประกาศผล 7 เม.ย.2566 มอบตัว 8 เม.ย.2566
 • สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 /
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 15 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 16 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 /
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 /
 • จับฉลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 จับฉลาก 31 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 31 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย 

 • นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด ประกาศผลและรายงานตัวตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว 2 เม.ย.2566
 • สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบคัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) 

 • รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566

 

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

 • โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัวภายใน 8 เม.ย.2566
 • โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 7 – 29 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัว ภายใน 8 เม.ย.2566

 

โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ 

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 6 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 24 มี.ค.2566
 • ภปร.ราชวิทยาลัย/ป.5 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566
 • ภปร.ราชวิทยาลัย/ม.1 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566

 

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

 • ก่อนประถมศึกษา/ป.1 รับสมัคร 4 – 8 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 12 ก.พ.2566 ประกาศผล รายงานตัว 15 ก.พ.2566 มอบตัวภายใน 18 ก.พ.2566
 • ม.1 รับสมัคร 14-18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566
 • ม.4 รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค 

 • ม.4 รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผลภายใน 10 มี.ค.2566 รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.2566 และมอบตัวภายใน 22 มี.ค.2566

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

ที่มา ศธ.360 องศา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news