วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ.สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมกำหนดเกณฑ์การแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สพฐ.สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมกำหนดเกณฑ์การแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ ดร. พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. มองว่า “ESPORTS คือ โอกาส และเป็นมากกว่าเกม” จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่มีความชอบและความถนัดเฉพาะทางให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ โดยได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กติกา กฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดตั้งชมรมและชุมนุมในสถานศึกษา

ซึ่งอยู่ในการดูแลของครูผู้สอนและในสายตาผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรองรับอาชีพที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลกยุคใหม่

นอกจากนี้ นักเรียนที่มีความสนใจกีฬา ESPORTS จะได้ฝึกฝนความมีวินัย การทำงานเป็นทีม มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจที่รวดเร็ว เชื่อมโยงไปสู่การจะดทำหลักสูตรเกี่ยวกับ Digital Content Creator ในอนาคต

 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี