วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเคาะวงเงิน 200 ล้าน แก้วิกฤติหนี้สินครู เปิดกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราร้อยละ 4 ต่อปี แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ...

เคาะวงเงิน 200 ล้าน แก้วิกฤติหนี้สินครู เปิดกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราร้อยละ 4 ต่อปี แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ เคาะวงเงิน 200 ล้าน แก้วิกฤติหนี้สินครู เปิดกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราร้อยละ 4 ต่อปี แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับราชการครู ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 200,000,000 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2565

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้คำประกันที่มีคำพิพากษา

โดยเปิดโอกาสให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งครู, รอง ผอ.รร./ผอ.รร., รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินคนละไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน 12 ปี (144 งวด) สามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สพป. หรือ สพม. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

สำหรับวงเงินกู้ยืมดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้สามารถนำไปชำระหนี้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครูปราศจากหนี้สิน ซึ่งส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2280-7972-3

 

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี