วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ.สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.pa

สพฐ.สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.pa

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และความคิดเห็นต่อระบบ DPA รวมถึงการประเมิน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อทราบสภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะและความคิดเห็นต่อระบบ DPA และการประเมิน สพฐจะได้เป็นข้อมูลเพื่อเสนอต่อ ก.ค.ศ. ในการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ต่อไป

 

 

คลิกตอบแบบสำรวจ

 

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี