วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาtopnewsศธ.เตือนภัยการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

ศธ.เตือนภัยการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ศธ.เตือนภัยการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) จากการประชุมประสานภารกิจของผู้บริหาร ศธ. เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดย รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” เป็นประธาน ได้แจ้งให้หน่วยงานรับทราบมติคณะรัฐมนตรี (21 พ.ย. 2566) เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพจ ศธ360องศา จึงได้จัดทำ Infographic เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (Personal Data Breach) ปรากฏหรือเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่จำเป็น และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
• เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องจัดให้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ดีพอ ทั้งจาก Data Center ของบริษัทเอกชน หรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Server) ของหน่วยงาน ไม่ให้มีช่องโหว่ในระบบ จากการโจมตีหรือบุกรุกจาก Hacker
• เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน ขาดการสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงาน โดยขาดความระมัดระวัง ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล (Human Error) ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการทำงานขององค์กร

 

ที่มา: มติ ครม.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี