Take a fresh look at your lifestyle.

แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2567 โดยเพจ Mom Plawan Class

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2567 โดยเพจ Mom Plawan Class  สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และแบบคําร้องขอย้าย สําหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 และการย้ายสับเปลี่ยนให้ใช้แบบคําร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2567

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย  

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอขอบคุณที่มา  Mom Plawan Class 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี