วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาด่วน! ปรับปฏิทินการย้ายครู จากเดิมที่ให้การย้ายมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นให้การย้ายมีผลวันที่ 1 เมษายน

ด่วน! ปรับปฏิทินการย้ายครู จากเดิมที่ให้การย้ายมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นให้การย้ายมีผลวันที่ 1 เมษายน

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ปรับปฏิทินการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมที่ให้การย้ายมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นให้การย้ายมีผลวันที่ 1 เมษายน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า

ที่ประชุม เห็นชอบ ปรับปฏิทินการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมที่ให้การย้ายมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นให้การย้ายมีผลวันที่ 1 เมษายน เพื่อแก้ปัญหา บางโรงเรียนเมื่อครูย้ายแล้ว ไม่สามารถบรรจุครูใหม่มาทดแทนได้ทัน ดังนั้นจึงปรับปฏิทิน เป็นวันที่ 1 เมษายน
เพื่อให้มีอัตราว่างและโรงเรียนสามารถหาครูมาบรรจุทดแทนได้ทันเปิดเทอมวันที่ 16 พฤษภาคม พร้อมสำหรับการเรียนการสอน แต่ก็ให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งในการชะลอการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาใหม่ หากครูมีภาระงานอยู่ก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ” รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าว

โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเพื่อดูแล บิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายสับเปลี่ยน หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น ,กรณีที่ 2 การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส และกรณีที่ 3 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา ทั้งนี้ การดำเนินการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการศธ. เรื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยให้ครูโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี