วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาตั้งรัฐบาลแล้ว มาดูประวัติรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1

ตั้งรัฐบาลแล้ว มาดูประวัติรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1

ครูประถมหลายๆท่านน่าจะติดตามข่าว การแต่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลนี้  ครูประถมทราบที่ว่ารัฐมนตรีที่ละท่านจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการศึกษา  วันนี้เราขอนำเสนอประวัตืของ รัฐมนตรี ให้ครูประถมได้ทราบ

 

ประวัติม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เกิดวันที่ 28 ก.ย. 2486 ดำรงตำแหน่งล่าสุดส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย เริ่มรับราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จนกระทั่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในภายหลังได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นส.ว.ในปี พ.ศ. 253 ก่อนจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความขัดแย้งด้านนโยบายการคลังกับรัฐบาลในยุคพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในรัฐบาลชวน หลีกภัย ก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทบทวนนโยบายด้านดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยม.ร.ว.จัตุมงคล เป็นโอรสของพล.ต.หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล พระโอรสใน กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ด้านการศึกษาจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนแฮร์โรว์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ จาก Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรด้านครอบครัวสมรสกับ รัชนี คชเสนี มีบุตร 1 คน คือ หม่อมหลวงมิ่งมงคล โสณกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ สมรสครั้งที่ 2 กับ คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองไข่มุกข์) มีบุตร 2 คน คือ หม่อมหลวงอรมงคล โสณกุลหม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล อดีตส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์

ประวัตินายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

นายสมคิด ชื่อเล่นชื่อว่า กวง เกิดเมื่อวันที่ 15 ก.ค.พ.ศ. 2496 ที่กรุงเทพฯ เป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อปริญญาโทเอ็มบีเอ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการด้านการตลาด ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

ด้านครอบครัว สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม “ภิงคารวัฒน์”) ในปี พ.ศ. 2550 มีบุตร 3 คน ได้แก่ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ สมรสกับ อาจารย์ วณิศรา บุญยะลีพรรณ นายณพล จาตุศรีพิทักษ์ และเด็กชายณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์
ด้านประวัติการทำงานดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ

17 ก.พ. 2544 – 9 ต.ค. 2544 ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง
9 ต.ค.2544 – 3 ต.ค. 2545 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
3 ต.ค. 2545 – 8 ก.พ. 2546 ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง
8 ก.พ. 2546 – 9 มี.ค.2547 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
10 มี.ค.2547 ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง
11 มี.ค. 2548 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
11 ม.ค. 2548 ดำรงตำแหน่งรมว.คลัง
2 ส.ค.2548 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

ประวัตินายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) และอดีตรมว.อุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายเล็ก กับนางยาหยี สาวนายน ประวัติการศึกษา-จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg Sch ool of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts-Amherst สหรัฐอเมริกา
ด้านครอบครัว-สมรสกับนางอิชยา สาวนายน

ด้านการทำงาน-ในเดือนมิ.ย.พ.ศ. 2558 นายอุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารมว.คลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นพ.ศ. 2558 เป็นรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จากนั้นลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2559 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2559 และตำแหน่งเป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จากนั้นในเดือนธ.ค.พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรมว.อุตสาหกรรม

ประวัตินายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สุวิทย์ เมษินทรีย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. พ.ศ. 2504 ประวัติการศึกษา- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านครอบครัว-นางผกากรอง เมษินทรีย์

ประวัติการทำงาน-หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 นายสุวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาในเดือนส.ค.พ.ศ. 2558 สุวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรมช.พานิชย์ ในรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. จากนั้นในเดือนธ.ค.พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ 23 พ.ย. พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 29 ม.ค.พ.ศ. 2562

ประวัตินายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพปชร. และอดีตรมว.พาณิชย์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มี.ค. พ.ศ. 2503ประวัติการศึกษา- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน- เคยเป็นนักธุรกิจ และแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนก.ย. พ.ศ. 2558 และในเดือนธ.ค.พ.ศ. 2559 เป็นรมช.พาณิชย์

ประวัตินายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชื่อเล่น: บี เกิดวันที่ 20 พ.ย.พ.ศ. 2511 อายุ 50 ปี ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรคนโตของ ศ.คลินิก เกียรติคุณ เหลือพร และนางดาริกา ปุณณกันต์ เป็นพี่ชายของนายดนุพร ปุณณกันต์ (บรู๊ค) และยังเป็นหลานของ พล.อ.พงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรมว.คมนาคม และอดีตรมว.อุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2535 และจบปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) จาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และกลับมาทำงานโดยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท ราชธานี กรุ๊ป และรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าสู่วงการเมือง
ด้านครอบครัวสมรสกับนางนุสบา (วานิชอังกูร) ปุณณกันต์
ประวัติการทำงาน-อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าฯกรุงเทพฯ และอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประวัตินายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เกิดวันที่ 29 พ.ค. พ.ศ. 2509 ที่ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเล่นว่า “ตั้น”ประวัติด้านครอบครัว- เป็นบุตรของ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง,บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต,บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถึงแก่อนิจกรรม) และนางจันทิมา ทีปสุวรรณ

ประวัติการศึกษา-สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว-สมรสกับ นางทยา ทีปสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิกรม์ นักธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (สกุลเดิม “ศรีวิกรม์” เป็น บุตรีคนเล็กของ นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อดีตรมช.อุตสาหกรรม และ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย มีบุตรธิดาด้วยกันรวม 3 คน คือ ณฤทัย ทีปสุวรรณ นรุตม์ ทีปสุวรรณ และ นฤพล ทีปสุวรรณ
ประวัติการทำงาน-เลือกตั้งซ่อม 11 ม.ค.2552 ดำรงตำแหน่งส.ส.กทม. (ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ และประธานสโมสรทีมฟุตบอลบางกอกเอฟซี

 

ประวัติ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ชื่อเล่น ป๊อก เกิดวันที่ 10 ต.ค. 2492
ด้านประวัติครอบครัว-เป็นบุตรของ พ.อ.(พิเศษ) ประเชาวน์ และ นางบุญเรือน เผ่าจินดา (เสียชีวิต 28 พ.ค.2551 สวดถึง 5 มิ.ย.2551 ที่วัดโสมนัสวิหาร) สมรสกับนางกุลยา เผ่าจินดา มีบุตร-ธิดา 2 คน คือนายยุทธพงษ์ เผ่าจินดา และน.ส.วิมลิน เผ่าจินดา ด้านการศึกษา- ปี 2501 โรงเรียนพันธะศึกษา แผนกมัธยม ปี 2509 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ปี 2510 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10 ปี 2512 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21 ปี 2536 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปี 2556 ปริญญาโทมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาคอมมิวนิสต์ จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติรัสเซีย

ประวัติการทำงาน- เริ่มรับราชการทหารครั้งแรกในยศร้อยตรี เป็นผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ทหารเสือราชินี) ต่อมา พ.ศ. 2529 เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จากนั้นใน พ.ศ. 2545 เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2547 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 และ พ.ศ. 2548 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และใน พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และพ.ศ.2550 เป็นผู้บัญชาการทหารบกกระทั่งเกษียณอายุราชการ จากนั้นในปี 2557 มีการปฏิวัติรัฐประหารมีจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.)ชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.อนุพงษ์ ได้เข้าร่วมในครม. ดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

ที่มา… สยามรัฐออนไลน์

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี