วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือบันทึก แบบหนังสือภายใน แบบหนังสือภายนอก และอื่นๆ สำหรับครูประถมควรเซฟเก็บไว้ หรือแนะนำให้ท่านใดที่ทำเรื่องในส่วนราชการได้ทราบ เพื่อเป็นตัวอย่างต่อเอกสารที่ถูกต้อง

ารเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/การเขียนหนังสือราชการOfficial-Letter.pdf” download=”all” text=”การเขียนหนังสือราชการ(Official Letter)”]

การเขียนหนังสือราชการ

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/การเขียนหนังสือราชการ.pdf” download=”all” text=”การเขียนหนังสือราชการ”]

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ.pdf” download=”all” text=”การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ”]

แบบหนังสือบันทึก

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบหนังสือบันทึก.pdf” download=”all” text=”แบบหนังสือบันทึก”]

แบบหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อวาม)

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อวาม.pdf” download=”all” text=”แบบหนังสือภายใน (ใช้กระดาษบันทึกข้อวาม)”]

แบบหนังสือภายนอก

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบหนังสือภายนอก.pdf” download=”all” text=”แบบหนังสือภายนอก”]

แบบหนังสือประทับตรา

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบหนังสือประทับตรา.pdf” download=”all” text=”แบบหนังสือประทับตรา”]

แบบหนังสือรบรอง

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบหนังสือรบรอง.pdf” download=”all” text=”แบบหนังสือรบรอง”]

บบคําสั่ง

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบคําสั่ง.pdf” download=”all” text=”แบบคําสั่ง”]

แบบคําสั่ง (กรณีรับคําสั่ง)

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบคําสั่ง-กรณีรับคําสั่ง.pdf” download=”all” text=”แบบคําสั่ง (กรณีรับคําสั่ง)”]

แบบประกาศ

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/08/แบบประกาศ.pdf” download=”all” text=”แบบประกาศ”]

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี