Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แจกไฟล์แผนการสอน Active learning ชั้น ป. 3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้  ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา รูปแบบ ไฟล์ word แก้ไขได้ แผนการสอน active learning ภาษาไทย…

ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…

แจกฟรี ไฟล์เอกสาร การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป. 3 ปีการศึกษา 2564

แจกฟรี ไฟล์เอกสาร การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป. 3 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งไฟล์เอกสารที่เป็นPDF/word/Excel แบบฟอร์มเปล่าแบบบันทึกคะแนนสอบ, แบบบันทึกคะแนน และคู่มือจัดสอบ…

อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14

อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14 ระดับประถมปลาย ในวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. รับจำนวนจำกัด 450 ที่นั่ง สำหรับคุณครูที่สนใจ ต้องรีบหน่อยนะคะ…

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สำหรับจัดการเรียนการสอน ปี2564 (ช่วงโควิด19)

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สำหรับจัดการเรียนการสอน ปี2564 (ช่วงโควิด19) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สพฐ.ได้ออกตัวชี้วัิ และสาระการเรียนรู้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ Covid-19…

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA สำหรับศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับใช้ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลด…

แจกฟรี ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อช่วยในการคำนวณชั่วโมงการปฏิบัติงาน

แจกฟรี ตัวอย่างตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อช่วยในการคำนวณชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไฟล์เป็นรูปแบบ excel ตัวอย่างตารางสอน + ตารางปฏิบัติงานโรงเรียน เพื่อง่ายต่อการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการเรียนรู้…

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 5-6 ปี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ช่วงอายุ 5-6 ปีมาฝากกัน สำหรับคุณครูปฐมวัยท่านไหนที่กำลังมองหา แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 5-6 ปี…

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 4-5 ปี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ช่วงอายุ 4-5 ปีมาฝากกัน สำหรับคุณครูปฐมวัยท่านไหนที่กำลังมองหา แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 4-5 ปี…

แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 3-4 ปี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 แผนการสอนอนุบาล ช่วงอายุ 3-4 ปีมาฝากกัน สำหรับคุณครูปฐมวัยท่านไหนที่กำลังมองหา แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2560 อายุ 3-4 ปี…