Browsing Tag

การวัดและประเมินผลการเรียน

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

ครูประถม.คอม ของหยิบยกถึงเรื่อง การเรียนซ้ำชั้น เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนต้องเจอและเกือบทุกโรงเรียนจะพบปัญหา และของเด็กหลายคน หลายๆโรงเรียนเมื่อจะให้เด็กเรียนซ้ำชั้น ก็ให้เด็กลงไปอยู่ชั้นเดิมเลย…