Browsing Tag

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เปิดทางให้ครูและพนักงางาน กศน. มีสิทธิบรรจุเป็นข้าราชการครู

ข่าวดีสำหรับบุคลากรครูผู้ช่วยและครูในสังกัด กศน. รมช.ศึกษาธิการ เน้นย้ำการดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ โดยได้รับปากที่จะดูแลขวัญกำลังใจของครูที่ดูแลกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ…