Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ

สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 2 รูปแบบ ระหว่าง 16 พ.ค.-30 มิ.ย.2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง…