Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษาแบบ MOOC

มารู้จัก การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กับ Thai MOOC การศึกษาแบบเปิด

ThaiMOOC การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ง่ายๆ ด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้ตนเอง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ MOOC ว่าเริ่มต้นมาจากที่ไหนกัน การศึกษาแบบ MOOC หรือ Massive Open…