Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสร้ การศึกษาท้องถิ่นประจำปี 62

สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เปิดเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยท้องถิ่นประจำปี 2562

สำหรับท่านที่รอคอยนานสอบครูผู้ช่วย จำปี 2562 นั้น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศในวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้…