Browsing Tag

การสอนปฐมวัยโดยการใช้ทีวี

สรุป dltv 15 พค 2562 โดย ครูประถม.คอม

สวัสดีสำหรับวันพุธที่ 15 พฤษภาคม นะ สำหรับวันนี้หลายโรงเรียนก็จะได้รับ หนังสือจากเขตหรือหน่วยงาน ร่วมประชุม การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ ครูประถม ทุกๆท่านก็จะต้องเป็นการเตรียมตัว…