Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดสัมมนา การสอนประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) และ the SEAMEO Regional Centre in Archaeology and Fine Arts (SPAFA)…