Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอน ฝึกฝนเด็กๆ

ฝึกเด็กให้คิดบวก และมองโลกในแง่ดี เด็กจะเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นเสมอ ถึงมีอุปสรรค เขาก็จะไม่กลัว

ครูประถม มีเคล็ดลับอารมณ์ดีรับสถานการณ์ช่วงนี้มาฝากค่ะ มาอีกแล้วกับวิธีฝึกสอนให้เด็กๆ ของท่านคิดบวก และมองโลกในแง่ที่ดี จะช่วยทำให้เด็กมีความคิดความเชื่อในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นในอนาคต…