Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอน

มีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ นร. จำตัวเลข ได้บ้างคะ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอหยิบยกนำ คำถามจากคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังมีข้อสงสัย ในการจัดการเรียนการสอน ลูก ว่าจะทำอย่างไรให้ ลูกๆ นั้นมีความจำเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวเลขได้มกาขึ้นและเร็วขึ้น  ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จะมาแนะนำ…

เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน “ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ”

การที่ครูประถม ต้องเดินทางลำบากเพื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ครูเข้าใจปัญหาของเด็กๆมาก ขึ้น ทำให้ครูประถมหาวีธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนได้ดีขึ้น เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน "ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ…

เทคนิค การสอน ให้ถูกใจคนเรียน

1. ต้องรู้เขา รู้เรา 1.1 ต้องรู้ว่า ... เราจะทำ การสอน อย่างไร เช่น - ย่อยเนื้อหาความรู้ลงให้แคบ - หากเนื้อหามาก ก็แบ่งเป็นส่วนย่อย - ระบุสาระ หรือจุดประสงค์ ในการเรียนรู้ให้ชัดเจน - เรียบเรียงลำดับการสอน จากง่ายไปสู่ยาก (จากพื้นฐาน…