Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมคลิปการบรรยายและการเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขอนำเสนอ รวมคลิปการบรรยายและการเสวนาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)…