Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การออกแบบเทคโนโลยี

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ วันนี้ ครูประถม นำข่าวสาร การศึกษา ด้านวิทย์-เทคโนโลยี มาฝากกันค่ะ นั่นคือ Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ…

ข้อสอบ เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี ม.1

ข้อสอบ เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ…