Browsing Tag

การอ่านและการเขียน

สื่อประกอบการสอน! การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย…

เรียกว่าเป็นสื่อการสอนออนไลน์ดีๆที่สามารถนำไปเปิดสอนให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้ หรือดาวนืโหลดไฟล์สื่อและแบบฝึกหัดไปใช้ประกอบการสอนได้เลยนะคะ สำหรับสื่อการสอนเรื่อง การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย…