Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอ่าน

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1 ปี 2564

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เอกสารการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป. 1 ปี 2564 สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

นิทานสอนสระ 18 เล่ม พร้อมแผนการสอน ดาวน์โหลดเลย file.pdf

ดาวน์โหลดเลย นิทานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกการอ่าน ฝึกการเขียน สำหรับเด็กอนุบาล หรือประถมเพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน การเขียนที่ดีให้กับเด็กๆ และยังมาพร้อมกับแผนการสอนอีกด้วย คุณครูประถมสนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ตัวอย่าง เรื่อง…