Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเก็บคะแนนของนักเรียน

แห่ชื่นชม! ครูสาวเปิดโอกาสให้นักเรียน มั่นใจข้อไหนเลือกแล้วฉีกไปทำได้เลย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โซเชียลแห่ชื่นชมไอเดีย เรียกว่าไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อน เก็บคะแนนแบบใหม่แบบสับ! ครูสาวเปิดโอกาสให้นักเรียน มั่นใจข้อไหนเลือกแล้วฉีกไปทำได้เลย! ไอเดียการเก็บคะแนนของนักเรียน…