Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเปลี่ยนแปลงแผนแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

สพฐ.ปรับ​เปลี่ยน จาก “ลูกจ้างชั่วคราว เป็น จ้างเหมาบริการ” ลบ สิทธิ ประกันสังคม

สวัสดีค่ะ อ่านข่าวช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ได้ปรับเปลี่ยนเป็น  จ้างเหมาบริการ  ซึ่งเป็นข่าวที่น่าเห็นใจสำหรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจ้างงาน ในปีงบประมาณใหม่ หรือปี ๖๓ ที่จะเริ่มในเทอม ๒ ของปีการศึกษา…