Browsing Tag

การเปลี่ยนแปลง

Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่คุณต้องรู้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาระดีๆที่เรานำมาฝากกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่คุณต้องรู้ ซึ่งบอกทั้งแนวทางการปรับตัวเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น และ Climate Change ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รู้หรือไม่....…

เตรียมเปลี่ยนแนวทางการประเมินวิทยฐานะ

ยกเครื่องประเมินวิทยฐานะ"ครูตั้น" สร้างระบบประเมินกลาง ใช้ได้หลากหลายสายงาน ข่าวการศึกษา โดยครูประถม.คอม ขอนำเสนอข่าวเกี่ยวกับออกมาพูดของท่าน รมว.ศธ. หรือท่าน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า…