Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

แจกฟรีสื่อการสอน สังคมศึกษา ของดีที่ครูสังคมควรมี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอสื่อการสอน สังคมศึกษา ของดีที่ครูสังคมควรมี สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ 1)…

ปฏิทินการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ขอนำเสนอปฏิทินการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…