Browsing Tag

การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว 29/2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 29/2565) ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.…