Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียงลําดับข้อมูลใน Word

วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ ไล่จากบนลงล่าง…

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ ไล่จากบนลงล่างได้ด้วย! ไม่ต้องเรียงลำดับเอง วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ จากเดิมที่พิมพ์แบบสลับวัน…