Browsing Tag

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ”

TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ” สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบาย Thailand 4.0  มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรมแดน TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ” หรือ …