Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียนรู้

สพฐ. ร่วมมือเครือข่ายเตรียมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต

สพฐ. ร่วมมือเครือข่าย จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่วิถีอนาคต” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการอบรม Webinar ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง…

รีบดาวน์โหลดด่วน! แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

เรียกว่าเป็นเอกสารที่คุณครูหลายท่านตามหามากๆ สำหรับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย ซึ่งคือระดับอนุบาล 1-3 นั่นเอง ซึ่งวันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถมได้รวบรวมไฟล์มาให้ดาวน์โหลดกันแล้วค่า แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรปฐมวัย 2560…

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560)

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560) วันนี้ครูประถม จะมาแนะนำแผนการสอนเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับประถมศึกษาเป็นหลักสูตร 60 ซึ่งในปัจจุบันนั้น หลักสูตร 60 ผลบังคับใช้ทุกชั้นเรียนในปี 2563…

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

สมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ สมอง เป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) สมองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ …