Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรกในปี 2562

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรกในปี 2562

ข่าวดีสำหรับครู เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2560 ของข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา…