Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การแจกลูกสะกดคำ

แจกฟรี! คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยแจกลูกสะกดคำ ของสถาบันไทย ระดับประถมศึกษา

ยังคงเป็นที่พูดถึงกัน เกี่ยวกับการแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก อาจารย์จึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ ซึ่งจะมีชุดกิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับการฝึกอ่านและเขียนโดยใช้วิธีการแจกลูกของสถาบันภาษาไทย…