Browsing Tag

กำหนดกรอบพัฒนา

สพฐ.เดินหน้า กำหนดกรอบพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง

เลขากพฐ.ได้ออกมาเผยว่า สพฐ.เดินหน้า กำหนดกรอบพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งได้สรุปกรอบพัฒนาครูฯออกเป็น 3 ส่วน โดยสพฐ.จะเสนอกรอบการพัฒนาดังกล่าวเข้าที่ประชุมบอร์ด ก.ค.ศ. เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์ประกาศใช้ต่อไป ดร.อัมพร พินะสา…