Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ สพฐ. แจ้งความคืบหน้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุดปีการศึกษา 2566 โดย เผยแพร่การประชุม เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565 ณ…