Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมรับวุฒิบัตรฟรี

ไทยพีบีเอส และ สพฐ. เชิญชวน กิจกรรมรับวุฒิบัตรฟรี จากช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีในรูปแบบออนไลน์ ALTV QUIZ…

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ไทยพีบีเอส และ สพฐ. ชวนนักเรียนและคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ จากช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อส่งเสริมและทบวนความรู้ในรูปแบบออนไลน์…