Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ

คุรุสภา เปิดรับสมัครและอบรมผู้ประกอบวิชาชีพครู…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดรับสมัครและอบรมผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 5,000 คน…