Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กีฬา ESPORTS

สพฐ.สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมกำหนดเกณฑ์การแข่งขัน…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ ดร. พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา…