Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขวัญกำลังใจ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เปิดทางให้ครูและพนักงางาน กศน. มีสิทธิบรรจุเป็นข้าราชการครู

ข่าวดีสำหรับบุคลากรครูผู้ช่วยและครูในสังกัด กศน. รมช.ศึกษาธิการ เน้นย้ำการดูแลจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ โดยได้รับปากที่จะดูแลขวัญกำลังใจของครูที่ดูแลกลุ่มเด็กเร่ร่อนและคนพิการ…